Keuringen

Afkoppelingsdeskundige

Op vraag van de watermaatschappij of van uw gemeente komt een afkoppelingsdeskundige bij u langs om de bestaande riolering rond uw woning in kaart te brengen. De afkoppelingsdeskundige bekijkt waar het regenwater naartoe vloeit, of er een regenwaterput is en hoe het afvalwater wordt getransporteerd. De landmeters van LDG hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd en zijn dan ook gediplomeerd.


Keuring private riolering

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.
Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

  • of het afvalwater (correct) aangesloten is
    • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
    • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
  • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.