Studiebureau, overheid, nutsbedrijf

Bestaande toestand

Om de bestaande toestand in kaart te brengen, worden wegenis, riolering, water- en/of spoorinfrastructuur opgemeten.  Dit alles vormt een goede basis voor het ontwerp en wordt afgeleverd conform het bestek.


Verkaveling

Wanneer men een stuk grond wil opdelen in meerdere loten om deze als bouwgrond te kunnen verkopen is men verplicht om een  omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan te vragen.

Het  verkavelingsdossier bestaat uit:

  • Opmeting van de bestaande toestand
  • Opmaak van een voorontwerp
  • Bespreking voorontwerp met u en de bevoegde instanties
  • Indienen van het dossier in het omgevingsloket

Na vergunning staan wij in voor de opmaak van het pv van afpaling en doen we het nodige om op het terrein de grenzen uit te zetten.

Dezelfde procedure kan ook gevolgd worden voor een verkavelingswijziging.


As built

Het opmeten van de “As built” situatie gebeurt zowel boven- als ondergronds. Riolen, straat en nutsvoorzieningen worden mee op het plan gezet.

Wij hebben de kennis om dit uit te voeren volgens de normen van het opgegeven bestek:

  • GRB-skeletbepalingen
  • Aquafin-normeringen
  • AWV
  • ...

Inventarisatie

Vaak wordt door een studiebureau of nutsbedrijf een plan gevraagd waarin alle details qua hoeveelheden e.d. worden opgenomen.