Architecten

Opmetingen

Afhankelijk van het project kan u als architect beroep doen op onze diensten:

  • topografie en de hoogte van het terrein
  • inplanting van de gebouwen en de omgeving
  • gevelmetingen
  • binnenmetingen

We deden de voorbije jaren veel ervaring op met het opmeten van gebouwen, met opmetingen aan de buitenkant (gevel) en aan de binnenkant (3D-weergave). Zo’n opmeting van een gebouw wordt gebruikt als basis voor grondplannen, gevelzichten, dwarsdoorsnedes, etc. Architecten gebruiken onze opmetingen van gebouwen bijvoorbeeld bij een renovatie om gedetailleerde plannen op te maken.


Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een document met tekst en foto’s dat de toestand van een woning beschrijft vóór er werken worden uitgevoerd. Als de werken zijn beëindigd, kan hiermee eventuele schade afkomstig van de bouwwerken worden aangetoond.


Basisaktes

Een basisakte wordt opgemaakt in een situatie van een gedwongen mede-eigendom. Dit kan bv. in een appartementsgebouw zijn, waar een deel van het gebouw waarin uw appartement zich bevindt, gemeenschappelijk gebruikt wordt. Om te bepalen welke delen privatieve eigendom zijn en welke gemeenschappelijk, wordt een basisakte opgesteld : deze moet worden opgenomen in de authentieke akte. Wij als experts maken een verslag met oppervlaktebepaling op van het volledige onroerende goed, dat voor de notaris als basis kan gebruikt worden bij het opmaken van een correcte akte en bij het bepalen van de gemeenschappelijke kosten.